Silmänpaineella on väliä

Glaukooma on krooninen, etenevä näköhermosairaus, joka saattaa hoitamattomana johtaa merkittävään näön heikkenemiseen Vaikka Glaukoomaa sairastavalla silmänpaine saattaa olla koholla, joka neljännellä glaukoomapotilaalla on normaali silmänpaine. Aiemmin glaukoomasta on käytetty nimitystä viherkaihi tai silmänpainetauti. Vaikka sairauden vanha nimitys vihjaakin kohonneeseen silmänpaineeseen, nimi on hieman harhaanjohtava.

Alkuvaiheessa glaukooma on usein oireeton. Se havaitaan usein näöntutkimuksessa sattumalta.

- Jos epäilykset glaukoomasta heräävät optometristin näöntutkimuksen yhteydessä, alamme tutkia asiaa tarkemmin, optometristi Pekka Palmu Silmäoptikoilta kertoo. 

- Silmälääkärin kanssa olemme sopineet toimintatavasta, jolla säästämme asiakkaalta aikaa: otamme OCT-laitteella valokerroskuvan näköhermon pään rakenteesta. Laite analysoi tulokset, ja mikäli analyysissä viittaa hermon pään muutoksiin teemme näkökenttätutkimuksen. Näkökenttätutkimus paljastaa, onko näkökentässä huomattavissa puutoksia. Puutokset ovat selkeä viite glaukoomaan. Jos asiakkaan kohdalla herää epäilys glaukooman mahdollisuudesta ohjaamme asiakkaan aina silmälääkäriin tarkempiin tutkimuksiin mahdollisen diagnoosin saamiseksi. Tämän takia pidämme erittäin tärkeänä, että optometristimme ovat koulutettuja huomaamaan muutoksia asiakkaiden silmissä, jotta voimme ohjata heidät jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jatkotutkimuksiin. Olemme valinneet työskentelyämme helpottamaan viimeisimmät laitteet, joiden avulla muutosten havaitseminen on mahdollista. OCT-kamera laite on ollut käytössämme jo vuodesta 2012, ja sen käyttö on tuonut hyviä tuloksia muun muassa näköhermon pään muutosten havaitsemisessa. 

- Varhainen diagnosointi on tärkeää, koska glaukooman aiheuttamia vaurioita ei voida parantaa, mutta eteneminen voidaan pysäyttää. Suurimpia riskitekijöitä glaukooman puhkeamiselle ovat kohonnut silmänpaine, ikääntyminen sekä likitaitteisuus. 

Silmänpainetta voi tarkkailla myös kotona

Silmäoptikot Palmu on ottanut uuden laitteen käyttöön, joka entisestään helpottaa asiakkaiden silmänpaineen pidempiaikaista seurantaa. 

- iCare HOME-silmänpainemittarin käyttö opetetaan asiakkaalle, minkä jälkeen laite on mahdollista vuokrata kotikäyttöön. Jos epäillään glaukomaa, viikon painemittausten tekeminen kotona antaa viikkokäyrän, joka helpottaa silmälääkäriä diagnoosin tekemisessä ja mahdollisen lääkityksen määräämisessä. Viikkoseuranta auttaa myös, jos lääkäri miettii lääkityksen muuttamista. Viikkokäyrä voidaan mitata ennen ja jälkeen lääkityksen muutoksen, ja näiden perusteella voidaan analysoida muutosten vaikutus, Pekka kertoo. Koulutuksen saanut optometristimme antaa opetuksen iCare HOME-laitteen turvalliseen käyttöön kotona. 

Kun silmälääkärillä on käytössään oman silmäpohjatutkimuksensa lisäksi: OCT-valokerroskuva, Octopus-näkökenttätutkimuksen tulos sekä kotipaineseurannan viikkokäyrä, on hänellä parhaat työkalut perustellun diagnoosin tekemiseen. Tämä säästää potilaalta silmälääkärikäyntejä ja karsii myös pois turhia diagnooseja.

Aiheesta lisää:

Silmänpaine.fi

Terveyskirjasto