Glaukooma, eli tutummin viherkaihi tai silmänpainetauti

Glaukooma on krooninen, etenevä näköhermosairaus, joka saattaa hoitamattomana johtaa merkittävään näön heikkenemiseen Vaikka Glaukoomaa sairastavalla silmänpaine saattaa olla koholla, joka neljännellä glaukoomapotilaalla on normaali silmänpaine. Aiemmin glaukoomasta on käytetty nimitystä viherkaihi tai silmänpainetauti. Vaikka sairauden vanha nimitys vihjaakin kohonneeseen silmänpaineeseen, nimi on hieman harhaanjohtava.

Glaukooman oireet ja hoito

Alkuvaiheessa glaukooma on usein oireeton. Se havaitaan usein näöntutkimuksessa sattumalta.

– Jos epäilykset glaukoomasta heräävät optometristin näöntutkimuksen yhteydessä, alamme tutkia asiaa tarkemmin, kertoo optometristi Pekka Palmu Silmäoptikot Palmulta. 

– Olemme sopineet silmälääkärin kanssa toimintatavasta, jolla säästämme asiakkaan aikaa: otamme OCT-laitteella valokerroskuvan näköhermon pään rakenteesta. Laite analysoi tulokset, ja mikäli analyysi viittaa hermon pään muutoksiin, teemme näkökenttätutkimuksen.

– Näkökenttätutkimus paljastaa, onko näkökentässä huomattavissa puutoksia. Puutokset ovat selkeä viite glaukoomasta. Jos asiakkaan kohdalla herää epäilys glaukooman mahdollisuudesta, ohjaamme asiakkaan aina silmälääkäriin tarkempiin tutkimuksiin mahdollisen diagnoosin saamiseksi. Pidämme erittäin tärkeänä, että optometristimme ovat koulutettuja huomaamaan muutoksia asiakkaiden silmissä, jotta voimme ohjata heidät jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jatkotutkimuksiin. Olemme valinneet käyttöömme viimeisimmät laitteet, joiden avulla muutosten havaitseminen on mahdollista. OCT-kamera on ollut käytössämme jo vuodesta 2012, ja sen käyttö on tuonut hyviä tuloksia muun muassa näköhermon pään muutosten havaitsemisessa. 

– Varhainen diagnosointi on tärkeää, koska glaukooman aiheuttamia vaurioita ei voida parantaa, mutta eteneminen voidaan pysäyttää. Suurimpia riskitekijöitä glaukooman puhkeamiselle ovat kohonnut silmänpaine, ikääntyminen sekä likitaitteisuus, tietää Pekka Palmu kertoa.

iCare HOME -silmänpainemittari kotikäyttöön

Silmäoptikot Palmu on ottanut käyttöön uuden laitteen, joka helpottaa entisestään asiakkaiden silmänpaineen pidempiaikaista seurantaa. iCare HOME -silmänpainemittari on mahdollista vuokrata kotikäyttöön.

– Jos epäilemme glaukomaa, painemittausten tekeminen kotona antaa viikkokäyrän, joka helpottaa silmälääkäriä diagnoosin tekemisessä ja mahdollisen lääkityksen määräämisessä. Viikkoseuranta auttaa myös, jos lääkäri miettii lääkityksen muuttamista. Viikkokäyrä voidaan mitata ennen ja jälkeen lääkityksen muutoksen, ja näiden perusteella voidaan analysoida muutosten vaikutus, Pekka Palmu kertoo.

– Koulutuksen saanut optometristimme antaa opetuksen iCare HOME -laitteen turvalliseen käyttöön kotona. 

– Kun silmälääkärillä on käytössään oman silmäpohjatutkimuksensa lisäksi: OCT-valokerroskuva, Octopus-näkökenttätutkimuksen tulos sekä kotipaineseurannan viikkokäyrä, on hänellä parhaat työkalut perustellun diagnoosin tekemiseen. Tämä säästää potilaalta silmälääkärikäyntejä ja karsii myös pois turhia diagnooseja, toteaa Pekka Palmu tyytyväisenä.

Lue aiheesta lisää:

Silmänpaine.fi
Terveyskirjasto