Yhteistyöllä kustannustehokkuutta silmäterveyspalveluihin

Väestöennusteiden mukaan yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä nousee yli 25 prosenttiin vuonna 2030 ja ikääntyneiden osuus väestöstä tulee jatkamaan kasvuaan tulevina vuosikymmeninä. Samalla silmäsairauksista kärsivien potilaiden lukumäärä kasvaa rajusti. Silmätautien hoitojonot ovat jo nyt kasvaneet merkittävän pitkiksi, ja hoitoon pääsy on monessa sairaanhoitopiirissä reilusti hoitotakuuaikojen yli. 

Haasteesta ei selvitä ilman yksityisen ja julkisen sektorin moniammatillista yhteistyötä, alan henkilöstöresurssien varmistamista ja silmäterveysteknologian maksimaalista hyödyntämistä. Näillä toimenpiteillä alkaa olla jo kiire.

Yhteistyö julkisen terveydenhuollon sekä yksityisten toimijoiden välillä on siis tulevaisuutta. Se on ainoa tapa saada jatkossa terveydenhuolto toteutettua laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Vuositasolla yksityisellä sektorilla toteutuu noin miljoona optikkokäyntiä ja puoli miljoonaa silmälääkärikäyntiä. Perustason silmäterveyspalveluista 80 prosenttia hoidetaan yksityisellä puolella. 

Yksityisten optikkoliikkeiden tuottamien silmäterveyspalveluiden kytkeminen hyvinvointialueiden palvelustrategioihin on ensisijaista hoidon saatavuuden ja saavutettavuuden kannalta. Tämä voidaan toteuttaa laajentamalla palvelusetelin käyttöä.

Olemmekin kehittäneet yksityisistä optikkoliikkeistä koostuvan verkostomme kanssa uuden mallin, jossa julkinen terveydenhuolto ja yksityiset toimijat tekevät suunnitelmallista yhteistyötä silmätautien ehkäisyssä, seurannassa ja hoidossa. 

Tämä uudenlainen malli on jo valmiina glaukooman sekä diabeettisen retinopatian seurantaan ja koululaisten näöntutkimuksiin. Vastaavanlainen malli on kehitteillä myös silmänpohjarappeumaan ja amblyopiaan. Mallit ovat otettavissa käyttöön hyvinkin nopealla aikataululla esimerkiksi Satakunnan sairaanhoitopiirissä, jossa meillä on valmis yhteistyökumppaneiden verkosto.

Yksityisiä palveluntuottajia palvelusetelillä hyödyntäen on mahdollista saavuttaa huomattavia yhteiskunnallisia säästöjä. Ehdotuksemme avulla voidaan optometristien ammattitaito valjastaa paremmin myös julkisen terveydenhuollon käyttöön. Esimerkiksi pelkästään glaukooman osalta valtakunnallinen säästöpotentiaali on laskettu olevan yli kymmenen miljoonaa euroa. 

https://naery.fi/wp-content/uploads/2021/04/nae-ry-kustannusvertailulaskelma-22062020-id-109711.pdf

Kehittämässämme mallissa terveydenhuollon resursseja käytetään tehokkaasti ja jaetaan kuormitusta siten, että jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen osaaminen hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Silmätautien erikoislääkäri voi keskittyä vaativien silmäsairauksien hoitoon, kun taas optometristi keskittyy näkemisen ongelmien ratkaisemiseen sekä hoitaa rutiiniluonteisia mittauksia uusinta teknologiaa ja tekoälyä hyödyntäen.

Ohessa on linkit dokumentteihin, joissa on kuvattu uudet asiakaslähtöiset toimintamallit sekä niiden hyödyt tarkemmin.

Optometristit

Pekka Palmu / Silmäoptikot Palmu, Rauma
Jukka Kangasniemi / Optikko Kangasniemi, Kankaanpää